Profil firmy
Napište nám
Vaše jméno
Váš e-mail
Zpráva
Click for new image
© Kapos 2013
Created by Webstudio
Zajímavé produkty
Poradenský systém SPR, k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních samospráv
Podpora řešení hlavních rozhodovacích situací na úrovni regionálních a místních správ.
Informační sytém AGC pro prezentaci zemědělských normativů
Číselné a slovní zemědělské etalony - normativy.
Spisová služba
Evidence dokumentů a sledování jejich pohybu
v procesu vyřízení.
Systémy pro sběr a prezentaci dat
Celní statistika. Systém pro sběr statistických dat
od respondentů.
KAPOS je firma zaměřená na tvorbu zakázkového software od analýzy až po implementaci včetně řízení projektu a zákaznické podpory a na správu. Implementujeme a zajišťujeme správu vícevrstevných serverových aplikací na bázi OracleDB a Microsoft SQL server nebo PostgeSQL, internetových a intranetových řešení na bázi Oracle AS, IIS, Tomcat, Apache http server.  Hlavním kritériem úspěšnosti je míra spokojenosti zákazníka a trvalost dobrých vztahů. Předání systému spolupráce nekončí, ale pokračuje ve formě technické podpory, školení a dalších navazujících služeb včetně správy software a hardware.

Řešení jsou tvořena pro platformy:

     •   Windows XP
     •   Windows 200x
     •   Windows Vista
     •   Windows 7, 8
     •   Windows Server
     •   Linux a Unix

Mezi naše významné zákazníky patří:

     •   Ministerstvo zemědělství ČR
     •   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
     •   Ústav zemědělské ekonomiky a informací
     •   Gynekologicko-porodnická klinika 1. LFUK VFN
     •   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská
     •   Česká zemědělská univerzita v Praze
     •   Výzkumný ústav rostlinné výroby
     •  
Raventia s.r.o
     •  
Capricornis, s.r.o


Dále viz REFERENCE .....