KAPOS je firma zaměřená na tvorbu zakázkového software od analýzy až po implementaci včetně řízení projektu a zákaznické podpory a na správu. Implementujeme a zajišťujeme správu vícevrstevných serverových aplikací na bázi Oracle DB a MS SQL nebo PostgeSQL, internetových a intranetových řešení na bázi Oracle AS a IIS nebo Tomcat. Hlavním kritériem úspěšnosti je míra spokojenosti zákazníka a trvalost dobrých vztahů. Předání systému spolupráce nekončí, ale pokračuje ve formě technické podpory, školení a dalších navazujících služeb včetně správy software a hardware.
Vítejte na stránkách firmy KAPOS
Mezi naše významné zákazníky mimo další patří:
© Kapos 2013
Created by Webstudio
Zajímavé produkty
Poradenský systém SPR, k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních samospráv
Podpora řešení hlavních rozhodovacích situací na úrovni regionálních a místních správ.
Informační sytém AGC pro prezentaci zemědělských normativů
Číselné a slovní zemědělské etalony - normativy.
Spisová služba
Evidence dokumentů a sledování jejich pohybu
v procesu vyřízení.
Systémy pro sběr a prezentaci dat
Celní statistika. Systém pro sběr statistických dat
od respondentů.
Napište nám
Vaše jméno
Váš e-mail
Zpráva
Click for new image
logo Ministerstvo zemědělství
logo MMR
logo UZEI
logo VÚRV
logo CZU