CKK Sono
Napište nám
Vaše jméno
Váš e-mail
Zpráva
Click for new image
© Kapos 2013
Created by Webstudio
Síťový SW CKK Sono je určen k podpoře činnosti ultrazvukových pracovišť. Aplikace byla
primárně navržena pro gynekologicko-porodnickou klinikou 1. LFUK a VFN. Přestože byl
systém vyvinut a specificky upraven pro použití gynekologicko-porodnickou klinikou VFN, je
díky své modulární stavbě snadno rozšiřitelný a adaptovatelný i pro jiná pracoviště tohoto
typu.

Pro vývoj byly stanoveny tyto priority:

1. Vysoká výkonnost a provozní spolehlivost s ohledem na celodenní provoz.

2. Maximální ochrana dat před neoprávněným přístupem.

3. Uživatelská nenáročnost, srozumitelnost.

4. Vysoká odolnost vůči chybám (síťovým, uživatelským,…).

5. Vyřešení načítání údajů přímo z ultrazvukového přístroje.

6. Příznivá cena.

Tato aplikace je příkladem aplikace IT v medicíně.
 
Zajímavé produkty
Poradenský systém SPR, k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních samospráv
Podpora řešení hlavních rozhodovacích situací na úrovni regionálních a místních správ.
Informační sytém AGC pro prezentaci zemědělských normativů
Číselné a slovní zemědělské etalony - normativy.
Spisová služba
Evidence dokumentů a sledování jejich pohybu
v procesu vyřízení.
Systémy pro sběr a prezentaci dat
Celní statistika. Systém pro sběr statistických dat
od respondentů.