Poradenské systémy
Napište nám
Vaše jméno
Váš e-mail
Zpráva
Click for new image
© Kapos 2013
Created by Webstudio
 
Zajímavé produkty
Poradenský systém SPR, k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních samospráv
Podpora řešení hlavních rozhodovacích situací na úrovni regionálních a místních správ.
Informační sytém AGC pro prezentaci zemědělských normativů
Číselné a slovní zemědělské etalony - normativy.
Spisová služba
Evidence dokumentů a sledování jejich pohybu
v procesu vyřízení.
Systémy pro sběr a prezentaci dat
Celní statistika. Systém pro sběr statistických dat
od respondentů.
Internetový poradenský systém SPR k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních správ

Internetový poradenský systém SPR - „Systém k podpoře rozhodování regionálních a místních správ“ je určen ke zkvalitnění rozhodování . Výstupy jsou strukturovány podle jednotlivých logických problematik vyplývajících ze správních a samosprávních funkcí a formou znalostního poradenství podporují rozhodování na úrovni regionálních a místních správ včetně zkvalitňování znalostní základny v oblasti jejich managementu. Ve své podstatě je aplikace SPR určena k podpoře řešení rozhodovacích situací v těchto oblastech-oborech: Postavení obce; Projektový management a marketing; Hospodaření a financování obcí; Rozvoj obce; Správa obce; Soužití občanů, přestupky, domácí zvířata; Životní prostředí; Informační podpora rozhodování; Stahování datových zdrojů a Odkazy na důležité WWW stránky pro obce a regiony a na zákony vztahující se k problematice obcí.
Funkcionalita aplikace SPR je založena na filtraci dat z databáze a jejich prezentaci uživateli. Filtraci dat z databáze lze realizovat buď za pomoci stromového vyhledávače nebo fulltextového vyhledávače anebo vyhledávače dle klíčových slov.

Internetový informační systém AGC pro prezentaci zemědělských normativů

Internetový informační systém AGC pro prezentaci zemědělských normativů je opatřen rozsáhlou databází zemědělských a potravinářských normativů. Normativy jsou rozčleněny do 8 oborů a v rámci každého oboru do 5 průřezových skupin. Prvních 5 oborů prezentuje průřezová data o zemědělské výrobě (ekonomika, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, zemědělské stavby) a šestým oborem jsou potraviny a krmiva. Další dva obory prezentují data o pěstebních a chovatelských technologiích a normativní kalkulace potřeby práce, energie, nákladů, produkce, tržeb a dílčího zisku. Vlastní prezentace je založena na tabulkové struktuře nebo formou řešení rozhodovacích situací.

TechConsult

Počítačový poradenský znalostní systém TechConsult je určen k podpoře poradenství v oblasti zemědělské strojové techniky. Systém je opatřen velkou databází strojů a normativních ukazatelů, kterou lze průběžně aktualizovat. Data o strojích lze využít
k provádění ekonomických úvah a k tvorbě podnikatelských strategií se strojovou technikou. Výsledky jsou vhodné k posouzení ekonomické výhodnosti nákupu nových strojů. Rovněž lze provádět výpočet potřeby strojů v zemědělském podniku a rozvrh obnovy parku strojů.

AgroConsult

Počítačový poradenský znalostní systém AgroConsult pro oblast optimalizace struktury zemědělské výroby na bázi mechanizovaných výrobních technologií a normativních metod. Systém je opatřen velkou databází normativních ukazatelů. Z té jsou tisknuty matrice knih: „Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu“ a „Normativy zemědělských výrobních technologií“. AgroConsult umožňuje tvorbu projektů struktury výroby s podrobnou analýzou pěstovaných plodin a chovaných zvířat. Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu zahrnují 5 oborů: Ekonomika, RV, ŽV, Zemědělská technika, Zemědělské stavby. Normativy zemědělských výrobních technologií jsou zpracovány pro 43 plodin a 14 kategorií zvířat v 20 typech stájí pro 3 intenzity výroby.

AUTO Expert

Statistický vyhodnocovací a poradenský znalostní systém AUTO Expert je určen k výpočtu nákladů na motorová vozidla (osobní a nákladní automobily) a k stanovení zbytkových cen opotřebovaných vozidel. Vkládáním a následným statistickým vyhodnocením nabídkových, poptávkových a realizačních cen ve funkci stáří, technického stavu a výbavy lze tvořit křivky úbytku hodnoty vozidel v závislosti na jejich stáří. Výpočty nákladů na provoz vozidel jsou prováděny tak, aby bylo možné stanovit podklady pro operační leasing vozidel.

Bodyshop
Jedním z produktů firmy KAPOS je i bodyshop - firma nabízí svoje konzultanty pro zapůjčení do jiných firem za východných podmínek.
TechConsult
AgroConsult
AgroConsult