Firemní reference
Napište nám
Vaše jméno
Váš e-mail
Zpráva
Click for new image
© Kapos 2013
Created by Webstudio
Firma KAPOS si pokládá za čest, že mohla pracovat na zakázkách pro níže uvedené
partnery:

Ministerstvo zemědělství ČR
www.mze.cz
Spisová služba, Evidence stížností, Celní statistika, TechConsult, AgroConsult, Evidence
osobních automobilů, Sběr statistických dat.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
www.mmr.cz
Systém k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních správ - spoluřešitel
výzkumného projektu WB-04-04 v rámci výzkumného programu „Výzkum pro potřeby
regionů“.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací
www.uzei.cz
Celní statistika, AgroConsult, Techconsult, Spisová služba.

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LFUK VFN a Ústav pro péči o matku a dítě
www.vfn.cz a www.upmd.cz
CKK Sono.

Česká zemědělská univerzita v Praze
www.czu.cz
AgroConsult, TechConsult, AUTO Expert.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | Fakulta zemědělská
www.zf.jcu.cz
AgroConsult, TechConsult.

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
www.spzo.cz
Evidence výnosů a osevních ploch olejnin.

Výzkumný ústav rostlinné výroby
www.vurv.cz
DAPOPO ("Databáze polních pokusů"). 
Zajímavé produkty
Poradenský systém SPR, k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních samospráv
Podpora řešení hlavních rozhodovacích situací na úrovni regionálních a místních správ.
Informační sytém AGC pro prezentaci zemědělských normativů
Číselné a slovní zemědělské etalony - normativy.
Spisová služba
Evidence dokumentů a sledování jejich pohybu
v procesu vyřízení.
Systémy pro sběr a prezentaci dat
Celní statistika. Systém pro sběr statistických dat
od respondentů.