Vývoj software
Napište nám
Vaše jméno
Váš e-mail
Zpráva
Click for new image
© Kapos 2013
Created by Webstudio
Náhled
Náhled
Zajímavé produkty
Poradenský systém SPR, k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních samospráv
Podpora řešení hlavních rozhodovacích situací na úrovni regionálních a místních správ.
Informační sytém AGC pro prezentaci zemědělských normativů
Číselné a slovní zemědělské etalony - normativy.
Spisová služba
Evidence dokumentů a sledování jejich pohybu
v procesu vyřízení.
Systémy pro sběr a prezentaci dat
Celní statistika. Systém pro sběr statistických dat
od respondentů.
Naše zásady:

1.         Respektování potřeb zákazníka
            Aplikace jsou tvořeny pro zákazníka na míru, žádné
            důležité funkce nechybí a žádné nejsou nadbytečné.
            Dle přání a možností zákazníka a charakteru
            zakázky tvoříme aplikace vyžadující vyšší stupeň
            zpracování dat využívající bázi dat a znalostí.
            Tvorbě každé aplikace předchází důkladná analýza.
            Tím se předchází problémům během implementace
            a v konečném důsledku se zkracuje doba pro
            implementaci a optimalizuje se cena.

2.         Standardní prostředí
            KAPOS vytváří své produkty v jedno nebo vícevrste-
            vné struktuře. Vícevrstevné serverové aplikace jsou
            tvořeny na bázi Oracle DB, MS SQL, PosgreSQL pro
            různé typy klientů (tenký, tlustý, kombinace). Aplikace
            mají standardní rozhraní a tudíž jednoduché ovládání.
            KAPOS vybere pro každého zákazníka nejpřijatelnější
            databázovou technologii - MS SQL server nebo MSDE,
            Oracle, PostgreSQL, popř. MS Access - podle náročnosti
            a podle zákazníkových potřeb a možností. I malá firma
            může využívat výhod takových technologií jako jsou
            SQL databáze a klient-server aplikace.

3.         Zákaznická podpora
            Všechny produkty jsou opatřeny nápovědou a KAPOS
            poskytuje rovněž servis a pravidelnou údržbu aplikací
            po telefonu či přímo u zákazníka. Zárukou dlouhé
            životnosti aplikací je použití moderních technologií,
            garantovaná modernizace a pravidelná údržba. Před
            předáním produktu zákazníkovi je vyškolena obsluha.

KAPOS se specializuje na databázový software. Pro své zákazníky produkuje software typu:

                                             •     informační systémy
                                             •     poradenské znalostní systémy
                                             •     doplňky a rozšíření stávajících
                                                    informačních systémů
                                             •     nástroje pro pořizování,
                                                    analýzy a prezentace různo-
                                                    rodých dat
                                             •     kartotéky, katalogy, databáze

V našich produktech jsou použity moderní technologie:

                                             •    webové technologie
                                             •    klient - server aplikace
                                             •    SQL databáze včetně Oracle,
                                                   MS SQL Server a PostgreSQL
                                             •    MS Access databáze pro méně
                                                   náročné aplikace

Menším společnostem nabízíme trvalejší spolupráci při uspokojování jejích softwarových a
hardwarových potřeb.